Wołyń

Cmentarz w WołyniuWołyń jest krainą historyczną położoną w dorzeczu górnego Bugu. Rozciąga się także nad dopływami rzeki Dniepr: Prypecią, Styrem, Horynią i Słuczą. Zdaniem Jana Długosza nazwa regionu pochodzi od położonego nad Bugiem zamku Wołyń. Zdaniem Nestora z Kijowa kronikarza , który żył w XII wieku nazwa regionu nawiązuje do słowiańskiego plemienia Wołynian.

Wołyń kojarzony jest w Polsce przede wszystkim z rzezią wołyńską. Pamiętając o ofiarach mordu dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów, zapominamy przy tym, że jest to region o pięknej przyrodzie i zabytkach. Do Korony Królestwa Polskiego Wołyń został przyłączony na mocy zawartej w 1569 roku unii lubelskiej.

Położenie

Wołyń położony jest w dorzeczu rzeki Bug. Wyróżnić w nim można Polesie Wołyńskie - krainę błot, bagien i lasów. Polesie Wołyńskie jest regionem słabo zaludnionym graniczącym z Białorusią. Na południu Polesie Wołyńskie przechodzi w wyżynny Wołyń Właściwy. To właśnie w tej części Wołynia kryją się najcenniejsze zabytki regionu.

Łuck - miasto, które kiedyś należało do Polski

Jednym z najstarszych miast na Wołyniu jest Łuck. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z X wieku. Łuck położony jest nad dwiema rzekami: Styr i Głuszec. W XV wieku na zamku w Łucku odbył się zjazd, w którym brał udział między innymi Władysław Jagiełło, Zygmunt Luksemburski wraz z małżonką, legat papieża. Miasto w 1795 roku zostało przyłączone do Rosji. W 1916 roku pod miastem została stoczona jedna z największych bitew I wojny światowej. Do Polski Łuck powrócił w 1919 roku, po II wojnie światowej znalazł się poza granicami Polski. Miasto może poszczycić się dzisiaj wieloma zabytkami. Jednym z najbardziej cennych jest cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Świątynię ufundował stryjeczny brat Władysława Jagiełły - Witold. Zachował się także zamek,w którym odbył się wspomniany już zjazd europejskich monarchów.

Włodzimierz Wołyński

Należy do jednego z najstarszych grodów na Wołyniu. Jego założycielem był Włodzimierz Wielki. Miejscowość przechodziła takie same koleje losu jak Łuck. Najcenniejszy zabytek Włodzimierza Wołyńskiego to Sobór Uspieński.

Pałac w Wiśniowcu

Jest jedną z najpiękniejszych barokowych budowli na Wołyniu. Był własnością rodu Wiśniowieckich, a później Mniszchów. W pałacu tym urodził się książę Jeremi Wiśniowiecki.

Krzemieniec

Krzemieniec jest rodzinnym miastem Juliusza Słowackiego. Jeden z najwybitniejszych polskich poetów okresu romantyzmu urodził się w Krzemieńcu. To tutaj Tadeusz Czacki założył w 1805 roku słynne Liceum Krzemienieckie. Uczniem liceum był między innymi Antoni Malczewski. Do najcenniejszych zabytków Krzemieńca należy klasztor jezuitów, w którym mieściła się siedziba liceum.

Kowel

Miasto położone jest w odległości 65 kilometrów od granicy Polski i Ukrainy. Wśród zabytków miasta znajduje się cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Miejscem, które licznie odwiedzają turyści z Polski w Kowlu jest cmentarz na Górce, na którym zostało pochowanych około 300 legionistów, którzy zginęli w Kowlu i okolicach.

Autor: www.surgepolonia.pl.

Komentarze